Pisarna

Odvetniška pisarna Pipan nudi strokovne odvetniške storitve z različnih pravnih področij preko 20 let. Naše pravno svetovanje vključuje pravno pomoč gospodarskim družbam in fizičnim osebam, ter osebam javnega prava iz Slovenije in tujine. Naš cilj je vsaki stranki ponuditi optimalno pravno storitev. Pristop zaposlenih je profesionalen in strokoven, zlasti pa usmerjen k osebnemu kontaktu s stranko in zaščiti njene zasebnosti.

Stranka in njena zadeva sta vedno na prvem mestu in središče naše pozornosti pri delu. Poleg pravnega svetovanja in izvensodnega reševanja zadev, stranke zastopamo tudi pred upravnimi, sodnimi in drugimi organi na vseh stopnjah, na področju gospodarskega prava, delovnega prava, civilnega prava, odškodninskega prava, izvršilnega prava, upravnega prava, ustavnega prava in drugih raznovrstnih pravnih področjih.